פס״ד בעתירת שדולת הנשים נגד ההפרדה ב״משפיעים״: לא יפתחו עוד מכרזים למין אחד בלבד

ביה״ד האזורי לעבודה בירושלים הכריע היום, יום ב׳, 6.8.18: כל מכרז חדש לתכנית ״משפיעים״, או לכל תכנית הכשרה אחרת מטעם נציבות שירות המדינה, לא יוכל להיות פתוח למין אחד בלבד, כפי שעשתה המדינה במקרה זה, וכך גם המשרות המוצעות למסיימי ההכשרות.

שופטת ביה״ד האזורי לעבודה בירושלים, כב׳ השופטת רחל בר״ג הירשברג, נתנה היום פסק דין סופי בתיק ״משפיעים״, שקובע כי ״תתקיים התכנית במכרז אחד לנשים ולגברים, לרבות הליכי פרסום התכנית, מיון המועמדים והמועמדות ובהמשך הקבלה למשרות השונות״. כמו כן, הודגש בפסק הדין כי ״המשרות בהן ישולבו עמיתות ועמיתי התכנית יהיו פתוחות באופן שוויוני לשני המינים״. בפסק הדין הובהר כי המדינה ״מחויבת לעקרונות השוויון בכלל, ולעקרון שוויון ההזדמנויות בעבודה ועקרון השוויון המגדרי בפרט. בהתאם, מחויבת המדינה לקליטה שוויונית של נשים וגברים לשירות הציבורי״.

במהלך הדיון שבה ועלתה העובדה כי המדינה לא ערכה אף מחקר או סקר מקדים שיוכיח את נחיצות ההפרדה המגדרית בתכנית ההכשרה. הוסכם כי לא תפתח תוכנית נוספת שבה הפרדה כלשהי, אלא לאחר שהמדינה תבצע מחקר בדבר השאלה האם יש צורך בהפרדה ובאיזו מידה. המדינה אף תחויב להעביר להערות הציבור את ממצאי הסקר המקדים ואת טיוטת המכרז לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד פרסום המכרז, על מנת שיוותר די זמן להגשת תביעה חדשה ככל שידרש, במידה ולא תימצא לכך כל הצדקה מתוך הממצאים. בפסק הדין ציינה השופטת כי טענות הצדדים לגבי ההפרדה המגדרית, נשמרות.

עורכי הדין חגי קלעי, ליעד ורצהיזר ומרים זלקינד, שמייצגים את שדולת הנשים בהליך, מסרו:

״פסק הדין הוא בשורה של ממש. התחייבות המדינה כי לא ייפתחו עוד מכרזים למין אחד בלבד היא חשובה, הכרחית ומתבקשת לאור העוול שגרם המכרז הקודם. גם הצהרת המדינה כי לא תפתח עוד תוכנית בה מתקיימת הפרדה מגדרית כלשהי, אלא לאחר בחינה מפורטת האם קיים בה צורך, חשובה ביותר. ניתן לקוות כי רוח השוויון הנושבת מההליך תביא למיגור ההפרדה בשירות המדינה כליל. ככל שלא כך, ישוב העניין לפתחו של בית הדין״.

מנכ״לית שדולת הנשים בישראל, עו״ד מיכל גרא מרגליות:

״כשהתפרסם המכרז לתוכנית ״משפיעים״ בהפרדה מגדרית, פתחנו את התנגדותנו דווקא בחיזוק מאמצי המדינה לשילוב חרדים וחרדיות בשוק התעסוקה ככלל, ובשירות המדינה בפרט. אלא שהדרך איננה, ולא יכולה להיות, בהפרדה מגדרית, שמנציחה ומעמיקה אפליה. בעקבות התביעה הנוכחית, אנחנו מצפות שהנציבות יפיקו את המסקנות הנדרשות וישלבו ביתר עוז חרדים וחרדיות, במסגרת שילוב, ולא הפרדה״.

נגישות