פקודת השירות המשותף: נשים כפיגוע צניעות

פקודת השירות המשותף נועדה לאפשר את השירות המשותף של חיילים דתיים וחיילות יחד, על כל המשתמע מכך. עדויות רבות שהגיעו לידינו מוכיחות כי חיילות, קרביות ולא קרביות, נפגעות מהפרשנות הקיצונית של הפקודה בשטח, כאשר הן נדרשות למשל להתעמל במכנסיים ארוכים מטעמי צניעות, או כאשר נאמר להן כי אסור להן לקלוע זו לזו צמה, מאותו החשש.  

ד"ר יופי תירוש, חברת הנהלת שדולת הנשים בישראל, כתבה על הבעיות המשתמעות מפקודת השירות המשותף, ועל הפרשנויות המקצינות שלה בשטח במוסף הארץ. קראו

נגישות