שדולת הנשים בישראל הגישה היום (א׳) את בקשת ההצטרפות כידידת בית המשפט לבקשתה של ש׳, האישה מבג״ץ הבוגדת, לקיומו של דיון נוסף בבג״ץ | השדולה אף קוראת לציבור להתגייס למימון הוצאות הערעור על פסק הדין שניתן לש׳ ולמאבק ציבורי להוצאת הדיונים על רכוש מבתי הדין הרבניים | מנכ״לית שדולת הנשים בישראל: ״לא ייתכן שבמדינת ישראל, שאינה מדינת הלכה, אישה לא תזכה ברכוש שמגיע לה בדין בגלל סיבות דתיות״.

לקראת הכרעת נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות, בבקשה לדיון נוסף על פסק הדין שעורר סערה ציבורית בנובמבר האחרון: שדולת הנשים בישראל הגישה, באמצעות עורכי הדין חגי קלעי וגלי זינגר, בקשת הצטרפות להליך כידידת בית משפט. זאת, במטרה להציג בפני ההרכב המורחב שידון מחדש בתיק, ככל שתחליט הנשיאה לקיים את הדיון הנוסף, את הטענות העקרוניות שבגללן על בית המשפט העליון לבטל את פסק הדין הקודם שניתן, ולהבהיר באופן חד משמעי כי בית הדין הרבני אינו רשאי להחיל טעמים הלכתיים־דתיים בבואו לדון בסוגיות רכוש ובסוגיות אזרחיות נוספות. לפי שדולת הנשים בישראל, החלטה זו תהיה הרת משמעות לא רק עבור ש׳, אלא עבור כל אישה בישראל. כמו כן, קוראת השדולה לשלול לחלוטין את סמכות בתי הדין הרבניים לדון בסוגיות רכושיות ואזרחיות אחרות, בכל הנוגע לנישואין וגירושין.

במקביל להגשת בקשת ההצטרפות להליך, השיקה השדולה קמפיין למימון הוצאות המשפט של האישה שנותרה חסרת כל, באמצעות אתר beactive, המוקדש למימון מאבקים משפטיים. בקמפיין מגייסות שדולת הנשים וש׳, שנקלעה לחובות כבדים בעקבות ההליכים המשפטיים הקודמים, תקציב לכיסוי הוצאות ההליכים המשפטיים של ש' והגשת בקשת ההצטרפות מטעם שדולת הנשים, וכן תקציב נוסף עבור קמפיין ציבורי לקידום חקיקה שתוציא את הדיונים על רכוש מבתי הדין הרבניים.

מנכ"לית שדולת הנשים, עו"ד מיכל גרא מרגליות: ״לא ייתכן שבמדינת ישראל, שאינה מדינת הלכה, אישה לא תזכה ברכוש שמגיע לה בדין בגלל סיבות דתיות. שדולת הנשים תתייצב בדיון כדי לסייע לש' במאבקה, אבל בעיקר – כדי לוודא שאף אישה אחרת לא תיקלע למצב דומה. אני מאמינה שבדיון נוסף בבג״ץ ההכרעה תתהפך, ומאבק ציבורי יוביל להוצאת סוגיית הרכוש מבתי הדין הרבניים. אנו קוראות לציבור להירתם ולסייע לש' לנצח את המאבק הזה. המאבק שלה הוא המאבק של כל אישה שתתגרש בישראל מעתה והלאה״.

עורכי הדין חגי קלעי וגלי זינגר, המייצגים את שדולת הנשים בישראל בבקשת ההצטרפות: ״הכנסת, ובית המשפט בעקבותיה, פעלו על מנת לנתק בין שאלת ה״אשם״ של בני הזוג באי הצלחת הנישואין, לבין חלוקת הרכוש. פסק הדין, הלכה למעשה, מחזיר את השיקול של ״אשם״ לקדמת הבמה, בכל הנוגע לשיתוף בנכס ספציפי, שהוא לרוב דירת המגורים. ההשלכות של פסק הדין על נשים הן קשות. גם כיום, ההסתברות שנשים תהפוכנה לעניות בעקבות גירושין עולה בצורה משמעותית על ההסתברות שגברים יהפכו לעניים לאחר הגירושין. על רקע זה, הפסיקה החדשה, המחריפה את אי־השוויון המגדרי בחלוקת הרכוש לאחר גירושין, אינה ראויה ואנו תקווה שבית המשפט יהפוך אותה״.

רקע:

החלטת בג״ץ בנובמבר 2018 קבעה כי אין להתערב בפס״ד של בית הדין הרבני הגדול, ששלל רכוש מאישה בשל טענות מצד בעלה לבגידה בו. מדובר בתקדים שהפך פסק דין מלפני כ-25 שנה, בו נקבע כי במחלוקות על רכוש בין בני זוג, על בית הדין הרבני לפסוק רק על פי הדין האזרחי. החלטת בג״ץ עלולה ליצור תקדים מסוכן, שיאפשר לבתי הדין הרבניים להביא שיקולים הלכתיים ודתיים בדיונים על חלוקת רכוש וסוגיות אזרחיות אחרות, ובכך להחזיר את מעמדן של נשים בישראל עשרות שנים לאחור.

בדצמבר הגישה האישה, באמצעות עו"ד איל מנחם ומרכז רקמן לקידום מעמד האישה (שמייצג בתיק ללא עלות) בקשה לדיון נוסף בעליון בהרכב מורחב של שופטים. המדינה היתה אמורה לענות על הבקשה בתחילת החודש, אולם מחלקת הבג"צים בפרקליטות ביקשה ארכה של מספר שבועות, כדי לבחון האם להמליץ ליועמ"ש להתייצב בדיון.

מצ״ב:

נגישות