שדולת הנשים בתגובה למדד הגיוון: ״מקבלי ההחלטות בישראל חייבים להסתכל בעיניים למציאות הקשה של נשים מקבוצות מיעוט בשוק העבודה״

שדולת הנשים בישראל, המפעילה קו פתוח לזכויות נשים בעבודה, ושני קווים יעודיים לנשים עובדות מהחברה החרדית ומהחברה הערבית, מסרה בתגובה למדד הגיוון:
"מדד הגיוון שהתפרסם היום מחייב את מקבלי ההחלטות בישראל להסתכל בעיניים למציאות הקשה של נשים מקבוצות מיעוט בשוק העבודה. בעוד שנשים מכל קבוצת אוכלוסייה סובלות מאי-שוויון, נשים מקבוצות מיעוט מופלות פעם אחת על היותן נשים ופעם נוספת על ההשתייכות המגזרית שלהן. תוצאות המדד משקפות את העובדה שלצד צעדים ממשלתיים שננקטו בשנים האחרונות במטרה להגדיל את מספר הנשים שמשתתפות בשוק העבודה, לא קיימת היום שום מדיניות לשיפור איכות התעסוקה של נשים. הנתונים המדאיגים הללו מצביעים על הצורך הדחוף בשינוי גישה ובהכרה בחסמים שעומדים בדרכן של נשים מקבוצות אוכלוסייה מודרות לתעסוקה מגוונת ואיכותית".

דילוג לתוכן