שדולת הנשים על סגירת מועדון הפוסיקט: ״על המדינה לפעול לסגירת כל מועדוני החשפנות״

בתגובה להחלטת ביהמ״ש על סגירת מועדון החשפנות בת״א, נסמר משדולת הנשים בישראל: ״טוב שנסגר מועדון הפוסיקט, והיה טוב אילו לא היה קיים מלכתחילה. תרבות מועדוני החשפנות היא חלק בלתי נפרד מתופעת הסחר בנשים ובגופן. וכשגופן של חלק מהנשים מוצע למכירה, גם אם ״לראותן בלבד״, ההחפצה הזו מתרחבת לכל חלקי החברה ומשתרשת התפיסה לפיה לגוף האישה יש מחיר. על המדינה לפעול לסגירת כל מועדוני החשפנות בישראל ולמיגור תופעת הסחר בנשים, תוך הבטחת מענה ושיקום לנשים הנזקקות לכך״.

דילוג לתוכן