לנציבות שירות המדינה לא דחוף לקדם שוויון מגדרי.
 איך אנו יודעות?

 כי כבר 4 חודשים שהם מתעכבים עם מינוי מנהלת לאגף לשוויון מגדרי. באוקטובר 2021 פרשה מיכל לזרוביץ' מניהול האגף, ומאז המשרה לא מאוישת.

מנהלת האגף לשוויון מגדרי אחראית על קידום נשים בשירות המדינה, ייצוג הולם לנשים וכל מה שקשור למניעת הטרדות מיניות בשירות המדינה. אז מי דואג לכל הנושאים האלה עכשיו? עד היום בנציבות שירות המדינה לא יצאו במכרז למנהלת אגף חדשה, ומינו את מנהל אגף תיכנון ואסטרטגיה כממלא מקום. להיות עם ולהרגיש בלי.
 
שלחנו מכתב לנציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', והבהרנו את הדחיפות שבקידום המינוי. מנכ"לית השדולה, עו"ד ומנהלת קשרי הממשל טל הוכמן הדגישו כי היעדר איוש התפקיד מעלה חשש לפגיעה בקידומן של נשים ושילובן בשירות המדינה, וביכולת לספק עבורן סביבה בטוחה.
 
 
נגישות