ברחבי העולם, בכל מקום ובכל קבוצת אוכלוסייה, נשים סובלות עדיין מאפליה וממעמד מוחלש בשוק העבודה. אי השוויון התעסוקתי בין נשים לגברים מקבל את ביטויו בפערי שכר גבוהים, בריכוזן של נשים במקצועות מעוטי שכר, בהזדמנויות תעסוקתיות מוגבלות יותר, ובשיעורים גבוהים של היעדר ביטחון תעסוקתי ושל עבודה במשרות חלקיות, שעתיות וזמניות. נשים בשוק העבודה נאלצות להתמודד עם חסמים מסוגים שונים וביניהם סטריאוטיפים מגדריים, הטרדות מיניות וקושי לשלב בין הדרישות של שוק העבודה לבין מטלות הטיפול בילדים ובמשק הבית – מטלות שהן עדיין האחראיות העיקריות לביצוען. 

נשים המשתייכות לקבוצות הסובלות מהדרה ואפליה על בסיס אתני או לאומי מתמודדות עם כל אלה ביתר שאת. ההצטלבות בין מעמדן הנחות מלכתחילה כנשים בשוק העבודה לבין הסטריאוטיפים, האפליה והחסמים המרובים אליהם חשופה הקהילה שבה הן חברות, מעצימה את הקושי וחוסמת את דרכן בשוק העבודה. 

שדולת הנשים בישראל מפעילה מזה למעלה משלושה עשורים קו פתוח לזכויות נשים בעבודה, שמספק לנשים מענה משפטי ללא תשלום במקרים של הפרת זכויות, אפליה על רקע מגדרי או הטרדה מינית בעבודה. בשנתיים האחרונות הורחבה פעילות הקו והוחלט לפתוח קווים ייעודיים לנשים מקבוצות אוכלוסייה אשר סובלות מחשיפה מוגברת לאפליה קו פתוח לנשים ערביות, אשר 2018 להפרת זכויות בעבודה. במסגרת זו, הוקם בסוף שנת מתמודדות עם שורה של חסמים ייחודיים ומורכבים במיוחד. 

החוברת שלפניכם מסכמת את שנת הפעילות הראשונה של הקו, ומציגה את האתגרים בהפעלתו ואת המסקנות שניתן לגזור ממנה. היא כוללת סקירה תמציתית של מצבן התעסוקתי של נשים ערביות בשוק העבודה, ושזורים בה סיפורים אישיים שהתקבלו בקו.

לקריאת הדו"ח המלא >>
נגישות