מחקרים רבים, שמסקנותיהם כבר יושמו בלא מעט מדינות בעולם, הצביעו על תרומתו של איזון מגדרי הולם לעצמאות הדירקטוריון ולאיכות עבודתו כמו גם לביצועי החברה. השדולה פנתה יחד עם ״דירקטוריות מובילות שינוי" ליועמ”ש משרד המשפטים בבקשה לתקן את תזכיר חוק החברות, שהסתפק בהמלצה בלבד על ייצוג של שליש נשים בדירקטוריון של חברות ציבוריות. לדעת השדולה כדי להבטיח קידום שוויון מגדרי משמעותי בדירקטוריונים, אין די בהמלצה, והגיעה השעה לקבוע בחוק חובת מינוי של מחצית נשים לדירקטוריון של חברת ציבורית וחברה פרטית שהינה חברת אג"ח.  

נגישות