תכנית אשת חיל

תכנית אשת חיל פועלת לשילוב נשים במעגל העבודה תוך שיפור איכות תעסוקתן ויכולת ההשתכרות שלהן. התוכנית נועדה לחזק נשים בדרך לעצמאות כלכלית ולתעסוקה מלאה במטרה לסייע להן ולמשפחותיהן להפוך מאוכלוסייה מוחלשת לחלק מוביל ותורם לחברה. התכנית פועלת בכ- 20 ישובים בארץ, וכוללת נשים יוצאות קווקז ובוכרה, נשים ילדות הארץ ערביות ויהודיות ועולות חדשות.

נגישות