תכנית זינוק

תכנית זינוק היא תכנית תעסוקה לצעירות בגילאים 18-25 המוכרות ומטופלות על ידי השירות לטיפול בנערות וצעירות של משרד הרווחה. התכנית מתמקדת בפיתוח מסלול קריירה בעל אופק קידום אישי, מקצועי ותעסוקתי בדגש על העצמה כלכלית מגדרית. התכנית פוגשת את הצעירות בשלב קריטי בחייהן בו יש להן אפשרות ויכולת להשפיע על חייהן ועצב את עתידן. התוכנית פועלת ברמה יישובית ומובילות אותה במשותך עובדת סוציאלית המתמחה בטיפול בצעירות ורכזת תעסוקה המתמחה בעולם העבודה.

נגישות