תכנית נ.מ.ש בחברה הערבית

תכנית נ.מ.ש המותאמת למאפייני החברה הערבית המסורתית פועלת בכל רחבי הארץ. במהלך התכנית הנערות עוברות מסע אישי להכרת היכולות, הכוחות הפנימיים והכישורים שלהן תוך כדי התמודדות עם המציאות והנורמות בחברה הסובבת אותן. הצבת הנערות במרכז ועידודן לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בחייהן, הן במישור האישי והן במישור החברתי, פותחים בפניהן אפיקים חדשים ומקדמים את הסיכוי ליצור שיח המבוסס על שוויון בין המינים בחברה הערבית.

נגישות