כל הדיווחים באתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים. 
האיחוד האירופי, פעילות נגד אלימות כלפי נשים                                                                94,508
שגרירות ארה"ב, קידום נערות ונשים בספורט                                                                       34,090 ₪                             
שגרירות ארה"ב, קידום נערות ונשים בספורט                                                                        34,090 ₪
U.S, קו פתוח לזכויות נשים בעבודה וחינוך לשוויון מגדרי בשפה הערבית                               45,191 ₪
שוויץ, פעילות נגד אלימות כלפי נשים                                                                                   30,000 ₪
U.S, קו פתוח לזכויות נשים בעבודה וחינוך לשיוויון מגדרי בשפה הערבית                            106,893 ₪
האיחוד האירופי,  פעילות נגד אלימות נגד נשים                                                                 100,962 ₪
U.S, קו פתוח לזכויות נשים בעבודה וחינוך לשיוויון מגדרי בשפה הערבית                            170,024 ₪
U.S, קו פתוח לזכויות נשים בעבודה בשפה הערבית                                                             132,736 ₪
U.S, פרויקט אמא                                                                                                                 213,314 ₪
U.S, פרוייקט אמא                                                                                                             187,970 ₪
U.S, פרויקט אמ"א                                                                                                             138,742 ₪
נגישות