הפרדה מגדרית בעפולה? ההכרעה היום!

היום בשעה 13:00 נתייצב בבית המשפט המחוזי בנצרת אחרי שעתרנו נגד עיריית עפולה, יחד עם חברת מועצת העיר נגה שרון, בעקבות אירוע במימון העירייה שמיועד למשפחות, והוא בהפרדה מגדרית מלאה. בעקבות העתירה, עיריית עפולה חזרה בה, והודיעה שהיא מקבלת את עמדת היועמ"ש, והורתה להסיר מהפרסומים לאירוע את נושא ההפרדה המגדרית. לא משכנו את העתירה מכיוון […]

נגישות