ארכיון חודשי: אוגוסט 2020

עמדת שדולת הנשים לקראת הכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

שדולת הנשים תומכת בתיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו- 1996 להטלת חובה על מעסיק לפרסם דיווח שנתי לגבי פערים