ארכיון יומי: 21 בספטמבר 2020

עמדת שדולת הנשים בישראל בנוגע להשפעת היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות על אימהות עובדות בצל משבר הקורונה

הגשנו הערות לטיוטת היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה), שלפיו תתאפשר הרחבה של מכסת