ארכיון יומי: 4 באוקטובר 2020

דו”ח טיפול בגברים אלימים

דו”ח טיפול בגברים אלימים

אלימות נגד נשים היא מן התופעות החברתיות הקשות והעיקשות שקיימות, ובכל צורותיה, היא מהווה הפרה חמורה של זכויות האדם של