ארכיון יומי: 26 בדצמבר 2021

שתיים מתוך שמונה זה לא ייצוג הולם!

שתיים מתוך שמונה זה לא ייצוג הולם!

בעקבות הפרסומים לפיהם מתוך שמונת המועמדים הסופיים לתפקיד היועמ״ש הוצגו שתי מועמדות נשים בלבד, פנינו בשנית לשר המשפטים גדון סער,