ארכיון יומי: 22 במרץ 2022

הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד”ח משותף לשדולת הנשים יחד עם המרכז להעצמת האזרח אשר בוחן את יישומה של התוכנית הבינלאומית למאבק באלימות על בסיס