חזרה לעבודה לאחר חל"ד וסיום יחסי עבודה

התפטרות לצורך טיפול בילד

• עובדת שילדה והתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילד (בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות), זכאית לפיצויי פיטורים מהמעביד. המשמעות היא כי יש לתת למעביד הודעה מוקדמת עד 8 חודשים מיום הלידה, כך שההתפטרות נכנסת לתוקף לאחר 9 חודשים מיום הלידה. על פי הפסיקה, אם ברצונך להחליף מקום עבודה כדי להיות זמינה יותר לילד, עליך לתת ראשית הזדמנות למעסיק הנוכחי להעסיקך באופן שיאפשר לך לטפל בילד, לפני שאת מתפטרת לצורך מעבר למקום עבודה חלופי. על כל פנים, התפטרות לצורך טיפול בילד אינה מונעה מעבר למקום עבודה אחר המאפשר לשהות עם התינוקת יותר זמן (מקום קרוב יותר/פחות שעות עבודה/שעות גמישות). 

• חשוב לדעת: על העובדת להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה (במידה והזכאות קיימת(.

• גם האב יכול להתפטר לצורך טיפול בילד, אך עליו לעמוד באחד התנאים הבאים: 

o בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות במסוך לפני יום התפטרותו;

o הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;

o בת זוכו הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת ילד לאימוץ, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד. 

o במידה ובן הזוג התפטר לצורך טיפול בילד, לא תוכל בת זוגו ליהנות מפיצויי פיטורין לפי סעיף זה.

תנאי עבודה: למעביד אסור להעביד עובדת בעבודת לילה או במנוחה השבועית במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב (למעט מקומות שנקבע לגביהם חריג מיוחד)

נקודות זיכוי: לאם עובדת מגיעות נקודות זיכוי על פי מצבה המשפחתי. החל משנת 2012 גם אב לילד שטרם מלאו לו 3 שנים יקבל נקודות זיכוי במס הכנסה: בשנת הלידה יקבל האב נקודת זיכוי אחת; בכל אחת משתי שנות המס הבאות יקבל האב 2 נקודות זיכוי; בשנה שבה מלאו לילד 3, יקבל האב נקודת זיכוי אחת. נקודות הזיכוי משתנות מעת לעת וניתן לבדוק אותן באתר רשות המיסים בישראל.

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

נגישות