הצטרפו כחבר/ת עמותה!

שדולת הנשים בישראל הינה עמותה ציבורית, וככזו היא כוללת ועד מנהל, ואסיפה כללית המתכנסת פעם בשנה לפחות. 

חבר/ה בשדולה זכאית להשתתף בישיבות האסיפה הכללית של העמותה, ולהצביע באסיפה הכללית בכל ענין המובא לפניה להחלטה. בתשלום דמי חברות הנך מצהיר/ה כי: 

1. מלאו לך 17 שנים. 

2. הנך מזדהה עם מטרות השדולה, מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית. 
    לתקנון השדולה לחצו כאן

אך מעל הכל – חברות בשדולה מהווה תמיכה ומסר של "אני איתכן!!" ועל כך תודתנו.

עלות דמי חברות בעמותת שדולת הנשים הינה 120 ש"ח לשנה.

נגישות