הצטרפו כחבר/ת עמותה!

שדולת הנשים בישראל הינה עמותה ציבורית, וככזו היא כוללת ועד מנהל, ואסיפה כללית המתכנסת פעם בשנה לפחות. חבר/ה בשדולה זכאית להשתתף בישיבות האסיפה הכללית של העמותה, ולהצביע באסיפה הכללית בכל ענין המובא לפניה להחלטה.

אך מעל הכל – חברות בשדולה מהווה תמיכה ומסר של “אני איתכן!!” ועל כך תודתנו.

עלות דמי חברות בעמותת שדולת הנשים הינה 120 ש”ח לשנה.