מחקרים ומקורות מידע מהארץ ומהעולם

World Bank, ‘Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic’ (2020)

_____________________

מסמך מדיניות מתעדכן של הבנק העולמי אודות ההיבטים המגדריים של המשבר. ניסיון העבר ממגפות ומזעזועים רחבי היקף לכלכלה, מלמד שמשברים לעיתים קרובות משפיעים באופן שונה על נשים ועל גברים. האפקטיביות של מדיניות ומניעת פגיעה בהישגי השוויון המגדרי, יהיו תלויים באופן שבו ההיבט המגדרי יילקח בחשבון בניתוח משבר הקורונה ובהתמודדות עימו. לא זו בלבד שניתן לצפות שנשים וילדות יושפעו באופן שונה מן המשבר, אלא שהן יכולות למלא תפקיד ייחודי בהצלחת הטיפול בו.

לקריאת המסמך >>

Michelle P. King, ‘Women are better leaders. The pandemic proves it’, CNN Business Perspectives (5 May 2020)

_____________________

מה משותף למדינות כמו ניו זילנד, גרמניה, טאיוואן ונורבגיה – מדינות שהתמודדו עם המשבר בצורה יעילה וטובה? נשים מנהיגות. כתבה ב-CNN אודות האפקטיביות של מנהיגות נשית בזמן משבר ובכלל, שגם מציעה עדויות מן המחקר אודות הבדלים אפשריים בין מנהיגות נשית לגברית שמביאים לכך.

לכתבה >>

Maja Gustafsson and Charlie McCurdy, Resolution Foundation, ‘Risky Business: Economic Impacts of the Coronavirus Crisis on Different Groups of Workers’ (28 April 2020)

____________________

מכון מחקר ומדיניות בריטי בשם Resolution Foundation הוציא דו"ח, לפיו נשים מהוות רב בקרב העובדים החיוניים והינן בין הקבוצות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר להיפגע מההשפעות הבריאותיות והכלכליות של המשבר בבריטניה.

לקריאת הדו"ח >>

LeanIn.Org and SurveyMonkey, ‘The Coronavirus is a Financial Crisis for Women’ (10 April 2020)

____________________

סקר מארה"ב של ארגון LeanIn  (בהובלת שריל סנדברג) ו-SurveyMonkey מלמד כי המשבר משפיע על נשים יותר מכל. כך, בין היתר, הסקר מלמד כי נשים אפרו-אמריקאיות נמצאות בסבירות גבוהה יותר לאבד את מקום העבודה וההכנסה שלהן, ושנשים בכלל, נמצאות בסבירות גבוהה יותר להיות ללא רשת ביטחון כלכלית, ולדאוג יותר מאבדן הכנסה עתידי ומחוסר יכולת להרשות לעצמן מוצרים בסיסיים.

לקריאה >>

Katica Roy, ‘Here’s how to achieve gender equality after the pandemic’, World Economic Forum (25 April 2020)

____________________

מאמר באתר של הפורום הכלכלי העולמי אשר קורא לשימוש בכלי התקצוב המגדרי במסגרת עיצוב המדיניות להתמודדות עם השלכות המשבר, בפרט בכל בנוגע לפגיעה בתחום התעסוקה. המאמר מתייחס לכך שפילוח נתונים מגדרי צריך להיות הבסיס לכל תקצוב וטוען שניסיון להתמודד עם המשבר ללא עדשה מגדרית יביא להקצאת משאבים בלתי יעילה ועלול להחמיר את אי השוויון הקיים בחברה.

לקריאת המאמר >>

Martha Henriques, ‘Why Covid-19 is different for men and women’, BBC Future (13 April 2020)

____________________

כתבת עומק ב-BBC Future אודות ההשלכות המגדריות של המשבר. אמנם נראה כי מבחינה בריאותית, נשים נפגעות פחות מאשר גברים כתוצאה מהנגיף, ואולם בכל הנוגע לתעסוקה – הכתבה מביאה מחקרים מארה"ב ומאנגליה, המלמדים על פגיעה קשה בנשים עובדות. כן, ישנה התייחסות להשפעה של משברים קודמים על בריאות של נשים ואלימות כלפי נשים. לצד הממצאים העצובים, מובאים גם מספר שינויים חיוביים מסתמנים לשוויון המגדרי – בראש ובראשונה שינוי אפשרי בחלוקת התפקידים המסורתית בתוך הבית. 

לקריאת כתבה >

UN Women, ‘The First 100 Days of the COVID-19 Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens’ (2020)

____________________

דו"ח זה מציג תמונת מצב אודות ההיבטים המגדריים של ההשפעות הסוציו-אקונומיות של המגיפה באסיה ובאזור האוקיינוס השקט, ומציע דוגמאות טובות לשילוב מגדר בתכניות ההתמודדות עם המשבר, תוך התייחסות קונקרטית להפחתת ההשפעה הלא פרופורציונלית על נשים וילדות, ודרכים פוטנציאליות לקידום נושאים של נשים, שלום וביטחון, מגדר ואסונות, מאבק באלימות נגד נשים והעצמה כלכלית של נשים.

לקריאת הדו"ח >>

 

CEDAW Committee, ‘Guidance Note on CEDAW and COVID-19’ (2020) 

____________________

הנחיות של וועדת האו"ם למעקב אחר האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה בנושא השפעת המשבר על נשים. הוועדה מביעה דאגה עמוקה אודות העמקת אי השוויון המגדרי ועלייה באלימות כלפי נשים ובאפליה המגדרית כתוצאה מן המשבר, וקוראת למדינות להגן על זכויותיהן של נשים וילדות, בין היתר, באמצעות נקיטת צעדים להבטחת השתתפותן בקבלת החלטות, מתן שירותי בריאות לאישה ובריאות מינית כשירותים חיוניים, הגנה מפני אלימות, הבטחת חינוך לנערות והענקת סיוע סוציאלי-כלכלי לנשים.

לקריאה >>

UN Women – ‘COVID-19: Emerging gender data and why it matters’ (April 2020)

____________________

אתר חדש של ארגון UN Women (זרוע האו"ם בנושא נשם ושוויון מגדרי) עם נתונים וגרפים מן העולם אודות ההשפעה המגדרית של המגפה עם הפניות למקורות נוספים מן העולם.

לאתר >>

United Nations – ‘Policy Brief: The Impact of Covid-19 on Women’ (9 April 2020)

____________________

ברחבי העולם, בכל תחום, מבריאות לכלכלה, מביטחון להגנה חברתית, ההשפעות של COVID-19 חמורות יותר בעבור נשים ונערות אך ורק בשל המין שלהן. נייר מדיניות של מזכ"ל האו"ם בוחן כיצד חייהן של נשים ונערות משתנים נוכח המגפה, ומציע אמצעים שיש לנקוט בהם בתגובה המיידית למשבר ובמאמצי השיקום לטווח הארוך. הנייר שם דגש על שלושה היבטים חשובים: הבטחת ייצוג שווה לנשים בכל ההחלטות ותכנון המדיניות הנוגעים למצב, תשומת לב לכלכלת הטיפול – בשכר ושלא בשכר, והתמקדות בנשים ובנערות בכל מאמץ להתמודד עם ההשלכות החברתיות-כלכליות של  המשבר.

לקריאת נייר המדיניות >>

UN Women, ‘COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls’ (2020)

___________________

נייר מדיניות של ארגון UN Women (זרוע האו"ם בנושא נשם ושוויון מגדרי) הכולל מידע עם נתונים על אלימות כלפי נשים מהעולם, התייחסות למחיר הכלכלי הכבד שאלימות נגד נשים גוררת, דוגמאות למה מדינות עושות כדי להתמודד עם המצב והמלצות מדיניות לאורגנים בינלאומיים, ממשלות וארגוני חברה אזרחית.

לקריאת נייר המדיניות >>

UN Women – ‘The First 100 Days of Covid-19 in Asia and the Pacific: A Gender Lens’ (April 2020)

____________________

הדו"ח מציג מסקנות לאחר 100 ימים מהדיווח הראשון של ההידבקות בנגיף באסיה, אודות ההשלכות המגדריות של המשבר בהיבט הסוציו-אקונומי. הדו"ח מראה כי נשים נפגעו חזק יותר: כעובדות מערכת הבריאות, ניצולות אלימות במשפחה, באיבוד מקור פרנסה כתוצאה מפגיעה בשרשראות אספקה ועבודה בשוק הבלתי פורמלי, עבודת טיפול ללא שכר, בגישה לבריאות מינית ובריאות לאישה, לחינוך ולמידע. כן מציע הדו"ח לקחים ונקודות מפתח שבהן ניתן להתערב כדי להפחית את ההשפעה ההרסנית על נשים.

לקריאת הדו"ח >>

OECD: Women at the core of the fight against COVID-19 crisis (2020)

__________________

ארגון ה-OECD מתריע כי המשבר הנוכחי יגרום לשוק כלל עולמי, אך נשים וגברים חווים אותו בצורה שונה, ונשים הן בין הקבוצות שיסבלו באופן חמור מהשלכותיו.

על אף העובדה שעדויות ראשונות מתחום הרפואה מלמדות ששיעורי התמותה כתוצאה מן הנגיף גבוהים יותר בקרב גברים, התפשטות הנגיף ברחבי העולם מלמדת שההשפעה על נשים הולכת ומחמירה: נשים מהוות רב מוחץ בקרב עובדות מערכות הבריאות, ממשיכות לשאת בנטל גדול יותר של עבודת טיפול ללא שכר בבית, מתמודדות עם חוסר יציבות כלכלי (היום וביום שאחרי), וחשופות בסיכון גדול לאלימות, ניצול, התעללות והטרדה בזמן משבר והסגר.

הדו"ח סוקר את ההשלכות הפוטנציאליות של המשבר על נשים, כולל דוגמאות לצעדים שמדינות החלו לנקוט בהם והמלצות מדיניות אשר קוראות באופן חד משמעי לשילוב הטמעה של חשיבה מגדרית בכל האמצעים והתכניות הכלכליים והחברתיים להתמודדות עם המשבר.

לקריאת הדו"ח >>

United Nations Population Fund -Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting Gender Equality, Technical Brief (March 2020)

___________________

מסמך של United Nations Population Fund אודות השלכות פוטנציאליות של המשבר מבחינה מגדרית והמלצות מדיניות.  המסמך מתמקד למשל כך שנשים מייצגות 70 אחוז מכוח העבודה במגזר הבריאות והחברתי באופן גלובלי ויש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאופן בו סביבת העבודה שלהן עלולה לחשוף אותן לאפליה, כמו גם לחשוב על בריאותן המינית והצרכים הפסיכו-סוציאליים שלהן כעובדות הבריאות הראשונות. עוד הוא כולל התייחסות לנושא האלימות נגד נשים ולשמירה על בריאות האישה ובריאות מינית לנשים ונערות.  זמין במגוון שפות.

לקריאת המסמך >>

UNICEF, ILO & UN Women: Family-friendly policies and other good workplace practices in the context of COVID-19: Key steps employers can take (March 2020)

__________________

ארגוני האו"ם וארגון העבודה העולמי חברו לניסוח המלצות ביניים המיועדות למעסיקים כדי לתמוך בהורים עובדים: יישום הסדרי עבודה גמישים, תמיכה בהורים עובדים באמצעות מסגרות טיפול בטוחות ומתאימות לתקופה לילדים, מניעה וטיפול בסיכונים במקום העבודה על ידי חיזוק אמצעי הבטיחות, מתן מידע על בטיחות, הגנה והיגיינה במקום העבודה, עידוד עובדים עם חום לפנות לקבלת טיפול רפואי, מתן תמיכה נפשית להורים עובדים, תמיכה במדיניות הממשלה באימוץ אמצעי ביטחון סוציאלי.

לקריאת הדו"ח >>

IASC Reference Group for Gender in Humanitarian Action – 'Interim Guidance: Gender Alert for Covid-19 Outbreak’ (March 2020)

__________________

מסמך המלצות מדיניות בדבר החיוניות שהטמעת חשיבה מגדרית בניהול המשבר של צוות החשיבה בנושא מגדר של פורום התיאום ההומניטרי של מערכת האו"ם המתייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים: טיפול רפואי, אלימות, בטחון תזונתי ומוצרים חיוניים אחרים, חינוך ופרנסה.

לקריאת המסמך >>

Global GBV Group Protection Cluster and the Group Gender in Humanitarian Action (Asia and the Pacific) – ‘The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific’, (2020)

__________________

נייר מדיניות קצר עם נושאים שעולים מן המשבר בהיבט המגדרי והצעות לצעדים.

לקריאת נייר המדיניות >>

Clare Wenham, Julia Smith & Rosemary Morgan, ‘COVID-19: the gendered impacts of the outbreak’ (14 March 2020)

___________________

מאמר של חוקרות מדיניות בריאות מן העולם הקורא לממשלות ולמוסדות הבריאות העולמיים לשקול את ההשפעות המגדריות של התפרצות COVID-19, הן הישירות והן העקיפות, לבצע ניתוח שלהן, תוך שילוב קולות של נשים המצויות בקו החזית של התגובה ושל אלה שנפגעות ביותר.

פורסם ב: The Lancet 395 (10227), 846-848, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2

לקריאת המאמר >>

Julia Smith, ‘Gender and the Coronavirus Outbreak’, Think Global Health (4 February 2020)

___________________

מאמר של חוקרת מדיניות בריאות ג'וליה סמית' המעלה את השאלות שעל ממשלה לבחון על מנת להטמיע חשיבה מגדרית ביחס למשבר.

לקריאת המאמר >>

Rosamond Hutt, ‘The coronavirus fallout may be worse for women than men. Here's why’, World Economic Forum (12 Mar 2020)

____________________

מאמר שפורסם באתר הפורום הכלכלי העולמי המזהיר מפני ההשלכות המגדריות של המשבר: נשים מהוות את מרבית עובדות הבריאות והרווחה, ונמצאות בקווי החזית של המאבק נגד COVID-19; סגירות של בתי ספר באופן המוני השפיעו במיוחד על נשים משום שהן עדיין נושאות באחריות רבה לטיפול בילדים; נשים כבר עושות פי 3 עבודות טיפול ללא שכר מאשר גברים – והטיפול בקרובי משפחה כתוצאה מהנגיף יוסיף לעומס הזה.

לקריאת המאמר >>

Tomas Chamorro-Premuzic, ‘Are Female Leaders Better at Managing the Covid19 Pandemic?’, Forbes, (10 April 2020)

____________________

מאמר בפורבס בדבר ההשפעות של מנהיגות נשים, הטוען בזהירות כי מסתמן שמדינות שבראשן עומדת ראשת ממשלה אישה נמצאות במצב טוב יותר בכל הנוגע לקורונה.

לקריאת המאמר >>

 

Lucia Graves, ‘Women's domestic burden just got heavier with the Coronavirus’, The Guardian, 16.3.2020

_____________________

מאמר בגרדיאן אודות העמקת הפער המגדרי בעבודת הטיפול ללא שכר אשר נופלת במשבר ברובה על נשים

לקריאת המאמר >>

Helen Lewis, ‘The Coronavirus Is a Disaster for Feminism: Pandemics affect men and women differently’, The Atlantic, 9.3.2020

_____________________

מאמר באטלנטיק הסוקר מגמות מסתמנות בכל הנוגע להשפעות המגדריות של המשבר, לקחים ממשבר האבולה והזיקה וראיון עם מומחית לבריאות.

לקריאת המאמר >>

Amanda Taub, ‘A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide’, New York Times, 6.4.2020

______________________

מאמר בניו יורק טיימס על האלימות הגואה כלפי נשים ברחבי העולם.

לקריאת המאמר >>

Cara Anna/AP, ‘Millions of Women Lose Access to Birth Control Due to Coronavirus Lockdowns’, Time, 9.4.2020

______________________

מאמר בטיים אודות השלכות המשבר וההסגר, בעיקר מדינות אפריקה, על הגישה של נשים לאמצעי מניעה.

לקריאת המאמר >>

UN Women Deputy Executive Director Anita Bhatia, ‘Women and COVID-19: Five things governments can do now’ (26 March 2020) 

______________________

5 היבטים להתייחס אליהם בהקשר לנשים במשבר: צרכים של אחיות ורופאות, הגנה על נשים מפני אלימות, אמצעי ביטחון סוציאלי שלוקחים בחשבון את מצבן של נשים, שילוב וייצוג לנשים בקבלת החלטות ושינוי סטריאוטיפים מגדריים בתוך הבית.

לקריאת המאמר >>

UN Women – ‘Checklist for COVID-19 response by Deputy Executive Director Åsa Regnér’ (20 March 2020)

_____________________

10 שאלות שעל קובעי מדיניות לשאול את עצמם על מנת להידרש להיבט המגדרי של המשבר.

לקריאת המאמר >>

European Family Justice Center Alliance – ‘COVID 19 Within The Approach Of Domestic Violence And Child Abuse: practical guidelines for professionals’ (2020)

______________________

קואליציית ארגונים באירופה בדבר זכויות נשים והגנה מפני אלימות כלפי נשים, הוציאו הנחיות מקצועיות ופרקטיות בדבר אלימות במשפחה בזמן הקורונה.

לקריאת המסמך >>

WGDAW, ‘Thematic Report on Discrimination Against Women in Economic and Social Life, With A Focus on Economic Crisis’ (2014)

__________________

דו"ח משנת 2014 של קבוצת עבודה של מומחיות בינלאומיות מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם שקיבלה מנדט לזהות, לקדם ולהחליף רעיונות בדבר פרקטיקות חיוביות למאבק באפליה נגד נשים (Working Group on Discrimination Against Women ). הדו"ח עוסק באפליה של נשים בתחום הכלכלי-חברתי, עם דגש לנושא משבר כלכלי. בדו"ח, אשר חלק מן ההמלצות בו אף קיבלו תוקף של החלטה של מועצת זכויות האדם של האו"ם, נסקרו ההשלכות של המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 2008 על נשים.

בלינק ישנם גם ניירות רקע חשובים ורלוונטיים אשר הוכנו לצורך הדו"ח בנושא המשבר. 

לקריאת הדו"ח >>

Sara E. Davies & Belinda Bennett, ‘A Gendered Human Rights Analysis of Ebola and Zika: Locating Gender in Global Health Emergencies’ (2016)

___________________

מאמר זה מנתח את הרלוונטיות של מגדר לדיונים אודות בריאות עולמית ואת התפקיד החשוב של משפט זכויות האדם הבינלאומי בפתרון מצבי חירום של בריאות הציבור. המאמר מתייחס באופן ממוקד להתפרצויות האבולה והזיקה בשנים האחרונות, כשביחס לשתי ההתפרצויות נשים ופרספקטיבה של זכויות אדם נעדרו מן השיח. המאמר מוצא שלקחים שהיה צריך להפיק ממשבר האבולה לא יושמו ביחס לזיקה ושקיים נתק בין המדיניות לבין מי שחווה את המשבר בשטח על רקע אי שוויון שלא נלקח בחשבון. בשתי ההתפרצויות נמצא כי קובעי המדיניות נכשלו כשהניחו שלנשים יש את אותן הזדמנויות כמו לגברים ועל כן אי השוויון המגדרי כתוצאה מן ההתפרצויות החמיר.

פורסם ב: International Affairs 92(5), 1041–1060, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12704

לקריאת המאמר >>

Julia Smith, ‘Overcoming the ‘Tyranny of the Urgent’: Integrating Gender Into Disease Outbreak Preparedness and Response’ (2019)

_____________________

המאמר דן בהיבטים מגדריים של התפרצות מחלות ומאיר את ההשלכות החמורות ברמה הלאומית והמקומית של היעדר מתן עדיפות לנושא המגדר ברמה הגלובלית.

פורסם ב: Gender & Development, 27:2, 355-369, DOI: 10.1080/13552074.2019.1615288

לקריאת המאמר >>

Institute for Women's Policy Research: Women Lost More Jobs than Men in almost all Sectors of the Economy (April 2020)

____________________

נתוני אבטלה מארה"ב המלמדים כי נשים איבדו בשיעורים גדולים יותר את מקום העבודה שלהן מאשר גברים כמעט בכל סקטור של המשק – מתוך העבודות שנאבדו 58.8% מהם הן של נשים.

לקריאת הדו"ח >>

דפנה הקר, 'אתגרי הקורונה בעדשה מגדרית', התפרצות – כתב עת מקוון הדן בסוגיות הנובעות מהתפרצות מגיפת הקורונה העולמית, המכללה האקדמית ספיר (מרץ 2020)

_____________________

מאמרה של פרופ' דפנה הקר אודות ההיבטים המגדריים הראשוניים שעולים ממשבר הקורונה – במיוחד ביחס לישראל.

לקריאת המאמר >>

מכון ברוקדייל, 'התמודדות עם אלימות נגד נשים במערכת יחסים זוגית בעת משבר הקורונה: סקירה בין-לאומית' (2020)

_____________________

מסמך הסוקר את דרכי ההתמודדות עם אלימות כלפי נשים במערכות זוגיות בעת המשבר במספר מדינות תוך התייחסות לשלושה מעגלים עיקריים: הפרט (מנגנונים לתלונות סמויות, הקהילה (העלאת מודעות) והמדינה (סיוע כלכלי). חוקרים: דורי ריבקין, ד"ר טל ארזי, יניב אורן, דנה ברנדר, שקד לובוצקי-גטה, מעיין סרבר, ד"ר לייה מורן-גלעד.

לקריאת המסמך >>

נגישות