שאלון הבחירות של שדולת הנשים:
איך ענו המועמדות/ים על מה ששאלנו אותן/ם?

לקראת הבחירות ביקשנו מראשי הרשימות להשיב לשאלונים הנוגעים לשורה של נושאים שיש להם השפעה קריטית על חייהן של נשים, על ביטחונן ועל מעמדן. חלק מהמפלגות בחרו שלא להשיב, חלק השיבו באופן חלקי ואת התשובות של כולן ניתן לראות כאן.

אתן הולכות לחוג בית או לפאנל פוליטי ורוצות לדעת מה לשאול את המועמדים/ות? רוצות לשלוח שאלה למטה המפלגה שאתן שוקלות להצביע לה? את השאלון עצמו אפשר להוריד בלינק הזה.

מפלגת כחול-לבן בחרה לענות באופן חופשי על השאלות ששלחנו, מבלי לבחור באופציות הסגורות שניתנו בשאלון. בתוך כך, המפלגה לא השיבה כלל לשאלות שעסקו במחויבות לייצוג נשים ברשימת המפלגה לכנסת, בתפקידים בממשלה או בצוות המו"מ הקואליציוני שיקום לאחר הבחירות.

זוהי תגובת המפלגה ליתר השאלות:

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

'כחול לבן' תקדם חקיקה להחמרת הענישה על רצח נשים בידי בני זוגן, וחקיקה להגנה על נשים המתלוננות על אלימות במשפחה. נבטיח את מעורבות המדינה בהפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות.

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)

כפי שציינו קודם לכן, 'כחול לבן' תקדם חקיקה להחמרת הענישה על רצח נשים בידי בני זוגן, וחקיקה להגנה על נשים המתלוננות על אלימות במשפחה. נבטיח את מעורבות המדינה בהפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

כחול-לבן שמה לה ליעד לקדם את מעמד האישה בישראל ואת השוויון בין המינים. נפעל לשילוב בין הורות לקריירה ובין השאר נפעל להטמעת המלצות ועדת שטאובר.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

'כחול לבן' תפעל להטמעת המלצות ועדת שטאובר להעסקה בשירות המדינה, כולל ביצוע חלק מהעבודה מהבית.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

'כחול לבן' תקדם בהדרגה יום לימודים ארוך. נקדם בהדרגה הפעלה מלאה של חוק יום לימודים ארוך על פי שעות העבודה הרגילות במשק, על מנת לאפשר לשני ההורים לעבוד במשרה מלאה ולהגדיל את הכנסת המשפחה. חלק ממטרה זו יושג על ידי חיזוק החינוך הבלתי פורמלי, כולל תנועות הנוער, והכנסתו למסגרת בתי הספר כמה פעמים בשבוע בשעות הצהריים. כך נבטיח שכלל הילדים בישראל ייהנו מחינוך העשרה איכותי שמקנה כישורי חיים הכרחיים להצלחה במאה ה-21.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

שוב, כפי שציינו קודם לכן, 'כחול לבן' תקדם חקיקה להחמרת הענישה על רצח נשים בידי בני זוגן, וחקיקה להגנה על נשים המתלוננות על אלימות במשפחה.

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

'כחול לבן' תפעל למיגור התופעה של הדרת הנשים והפלייתן.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כפי שציינו קודם לכן, 'כחול לבן' תפעל למיגור התופעה של הדרת הנשים והפלייתן.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

'כחול לבן' תחוקק את ברית הזוגיות. אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. בה בעת, אנו מאמינים בזכות של כל זוג לממש את אהבתו בדרכו, ולכן נפעל לחקיקת ברית הזוגיות כדי לאפשר לכל אזרח החפץ בכך לבחור במיסוד הזוגיות שלו בדרך המתאימה להשקפת עולמו.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויותיהן של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

'כחול לבן' תתקן את האי-שוויון המובנה בדיני המשפחה ונפעל להפסקת מרוץ הסמכויות. נקדם ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות, ונפעל לקידום פתרונות לעגונות ולמסורבות גט.

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

'כחול לבן' תומכת בחיזוק החינוך למניעת אלימות בכלל. אך מענה לסוגיה זו צריכה להישאר בסמכות שר החינוך ואנשי המקצוע במשרדו.

 

מפלגת הליכוד בחרה שלא להשיב על השאלון.

מפלגת העבודה בחרה לענות באופן חופשי על השאלות ששלחנו, מבלי לבחור באופציות הסגורות שניתנו בשאלון. בתוך כך, המפלגה לא השיבה כלל לשאלה בנוגע להתחייבות כי נשים יהוו מחצית מצוות המו"מ הקואליציוני לאחר הבחירות, לשאלה בנוגע לקיצור שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות ולשאלה בנוגע לקידום יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים.

זוהי תגובת המפלגה ליתר השאלות:

האם את/ה מתחייב/ת להבטחת ייצוג הולם של 50% נשים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת?

מפלגת העבודה הינה המפלגה היחידה שיש לה 5 נשים בעשירייה הראשונה שנבחרה בפריימריס ומציגה שיבוץ נשים לאורך כל הרשימה באופן שוויוני. תוצאות הפריימריס בעבודה משקפות תרבות של שוויון מגדרי הקיימת במפלגה ובקרב חבריה.

אם המפלגה שאת/ה עומד/ת בראשה תיכנס לממשלה, האם את/ה מתחייב/ת כי לפחות במחצית מהתיקים שתקבלו ימונו נשים כשרות?

מפלגת העבודה רואה בשוויון בין נשים וגברים ערך יסוד חיוני בדמוקרטיה. יסוד השוויון חייב להיות מעוגן בחקיקה וזו חייבת להיות מלווה במדיניות שתביא להשוואת זכויות, הזדמנויות ומשאבים בכל תחומי החיים. השתתפות שוויונית של נשים וגברים בתהליכי קבלת החלטות ובהוצאתן אל הפועל הינה מחויבות ערכית שאין עוררין על חשיבותה הן בהיבטי ייצוג והן ביכולת לשפר ולחזק את הליכי קבלת ההחלטות.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

מפלגת העבודה מחויבות לתקצוב ויישום איכותי של תכנית ממשלתית למניעת אלימות נגד נשים ופגיעה מינית. התכנית תכלול החמרת ענישה, הגברת האכיפה, הגדלת הסיוע לארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום. נוסף על כך, מתן מענה הולם לצורך במרכזי סיוע ומקלטים, פיתוח תכניות טיפול ושיקום לגברים אלימים והרחבת רשת הביטחון הסוציאלי העומדת לטובת קורבנות אלימות במשפחה

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן?

המפלגה מחויבת לתקצוב ויישום איכותי של התכנית הלאומית למיגור הטרדות מיניות לסוגיהן ויחס משפיל כלפי נשים, בדגש על חיזוק מעמד הממונות, הכשרות במגוון מסגרות, אכיפה על מעסיקים וחינוך מגיל צעיר, תוך הוקעה ציבורית ועקירה של תרבות ארגונית סלחנית לכך בשירות הציבורי.

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

מפלגת העבודה עומדת מאחורי הצעת החוק שהגישה ח"כ מרב מיכאלי בכנסת ה-20, שלפיו תוענק חופשת לידה משמעותית לאבות, שלא על חשבון האימהות. אנו מתחייבים כי נפעל למען העברת חוק זה בכנסת הבאה.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

אנו נפעל למניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל, ולקידום הנצחת נשים מובילות במרחב הציבורי, בשמות מוסדות ורחובות, מוזיאונים, שטרות וכד'.

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אנו מתחייבים להפסקת תופעת ההפרדה המגדרית באירועים במימון ציבורי.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

מפלגת העבודה מקדמת את חוק "ברית הנישואין" אשר מאפשר לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם, תוך בחירה אם לעשות זאת בצורה דתית-הלכתית או אזרחית-חילונית.

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד

מפלגת העבודה פעלה ותפעל למען שמירה על זכויות הנשים במהלך תהליך הגירושין. אנו מתחייבים לקדם הצעת חוק של מרב מיכאלי למניעת עיגון מנישואין, נקדם תיקון לחוק מרשם סרבנים אינטרנטי, לפיו יעוגן בחקיקה סמכותו של בית הדין הרבני להורות על פרסום שמו ותמונתו של מי שמסרב לתת גט לאישתו במצב של "מות הנישואין" (ח"כ רויטל סויד), ועוד.

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

מפלגת העבודה מתחייבת לפעול למען קידום תכניות לתפיסה מגדרית שוויונית במסגרות החינוך השונות, בדגש על הגיל הרך.

 

יו"ר חד"ש-תע"ל איימן עודה השיב על השאלון כלשונו ובמלואו, פרט לשתי שאלות אשר נוגעות לייצוג נשים בממשלה, במקרה והמפלגה תהיה חברה בה. זאת, משום שהמפלגה אינה מעוניינת לשבת בממשלה כלל.

 

האם את/ה מתחייב/ת להבטחת ייצוג הולם של 50% נשים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת?

איני מרכיב/ה את הרשימה (במפלגה מתקיימים פריימריז, והשיריון קבוע בתקנון) 

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

אקדם

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כן

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אפעל נגד קיומם של אירועים נפרדים

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

אקדם

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

אקדם

מפלגת יהדות התורה בחרה שלא להשיב על השאלון.

רשימת איחוד מפלגות הימין בחרה שלא להשיב על השאלון.

מפלגת הימין החדש בחרה שלא להשיב על השאלון, אך מסרה תגובה לפנייתנו:

"בניגוד להרבה מפלגות שמצהירות על מעמד האשה, הימין החדש עושה. זו המפלגה היחידה שבשלושת המקומות הראשונים מוצבות שתי נשים ובעשירייה ישנן 50% נשים. לא מפני שצריך לעשות אפליה מתקנת, אלא משום שאין הבדל מגדרי. נשים וגברים טובים באותה מידה, והבחירה היא אינדבדואלית. נשות הימין החדש הן עוצמתיות ששברו תקרות זכוכית, כל אחת בתחומה. יו"ר המפלגה שרת המשפטים איילת שקד וח"כ שולי מועלם הובילו בכנסת היוצאת שורה של חוקים למען הנשים. בין היתר, שרת המשפטים הובילה חוק למניעת תחקור חוזר ונשנה בעבירות מין, היא מנהלת מאבק משפטי אפקטיבי נגד תופעת הפוליגמיה והעבירה חוק המאפשר לנפגעת עבירות מין להתראיין ללא צורך באישור מבית המשפט. שקד יחד עם מועלם גם הובילה את החוק למאבק בזנות.

אלונה ברקת היתה האשה הראשונה שהפכה לבעלים של קבוצת כדורגל. היא העצימה את הפועל באר שבע ועשתה ברכישת הקבוצה בעיקר פעולות חברתיות שהחזירו לתושבי באר שבע את הגאווה המקומית. קרולין גליק היא אחת ממובילות ההסברה הישראלית בעולם במאבק נגד הפלסטינים ותנועות ה BDS, ושירלי פינטו הצליחה בגיל 30 בלבד להפוך לסמל של אנשים עם מוגבלות והיא עתידה להפוך לחברת הכנסת דוברת שפת הסימנים הראשונה בישראל. עם עשייה עניפה שכזו, אין צורך בשאלות תיאורטיות."

יו"ר מרצ תמר זנדברג השיבה על השאלון כלשונו ובמלואו.

האם את/ה מתחייב/ת להבטחת ייצוג הולם של 50% נשים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת?

איני מרכיב/ה את הרשימה (במפלגה מתקיימים פריימריז, והשיריון קבוע בתקנון) 

אם המפלגה שאת/ה עומד/ת בראשה תיכנס לממשלה, האם את/ה מתחייב/ת כי לפחות במחצית מהתיקים שתקבלו ימונו נשים כשרות?

 כן

האם תתחייב/י כי מחצית מצוות המו״מ הקואליציוני של המפלגה שאת/ה עומד/ת בראשה יהיו נשים?

כן

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

אקדם

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כן

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אפעל נגד קיומם של אירועים נפרדים

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

אקדם

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

אקדם

מפלגת ש"ס בחרה שלא להשיב על השאלון.

מפלגת כולנו בחרה שלא להשיב על השאלון, אך שלחה תגובה לפנייתנו. בתגובה ישנה התייחסות ישירה לחלק מהנושאים שהועלו בשאלון

"בפורמט של שאלות כן ולא, לא נוכל להגיב לשאלון באופן שיביא את השקפתנו לידי ביטוי בנושא מרכזי וחשוב זה. למשל, אין אפשרות להשיב לשאלת מספר הנשים ביחס למקומות הריאליים ברשימה, ובמקומות הריאליים הוצבו ברשימת 'כולנו' לכנסת מחצית נשים ומחצית גברים. מפלגת 'כולנו' הוכיחה במעשים את מחויבותה לשינוי המצב הקיים ביחס לנשים וקידום שוויון בין המינים, לרבות באמצעות הצעדים הבאים:

  • הארכת חופשת הלידה לנשים, אפשרות לאבות לחלוק בתוספת לחופשת הלידה במקביל לנשים.

  • שינוי חישוב דמי הלידה לעצמאיות באופן שמשווה את מעמדן לעומת שכירות ולא פוגע בהן כבעבר.

  • חלוקה בימי מחלת ילד באופן שוויוני בין גברים לנשים באופן שלא פוגע בהשתתפות המעסיק וביטוח לאומי ברצף ימי המחלה שנלקחו.

  • מפלגת 'כולנו' פעלה להשגת תקציב של שני מיליון שקלים לעמותת "רוח נשית" שעוזרת לנשים נפגעות אלימות כלכלית.

  • מפלגת 'כולנו' סייעה ותקצבה עמותות למען נשים שמנסות לצאת ממעגל הזנות.

  • חוק מענקי הסתגלות וסל סיוע לנשים מוכות שיוצאות ממקלט. בעזרת צוות מומחים בהם פסיכולוגים, יועצים תעסוקתיים ועובדים סוציאליים שמלווים מאות נשים ומסייעים להן לבנות שגרת חיים נורמטיבית שתוכלנה לשוב ולעמוד על הרגליים חזקות ובטוחות.

  • בקדנציה הבאה נפעל להגברת הענישה על אלימות כלפי נשים, בדגש על יצירת הרתעה גורפת של כל אדם שפוגע באישה.

  • קידום נשים בשוק העבודה:  נשים כיום נמצאות בתפקידי מפתח, נשים חזקות, מנהיגות, אפילו בכנסת האחרונה מספר חברות הכנסת שבר שיאים. אין ספק שהשינוי שעברה החברה בישראל בכל הנוגע לשוויון בין המינים ניכר, אולם נתונים מעידים שעדיין קיימים פערים בעיקר בשוק העבודה.

  • נמשיך בקידום נשים עצמאיות: בקדנציה האחרונה, מפלגת 'כולנו' פעלה רבות למען העסקים בקטנים בישראל בכלל ובפרט עסקים קטנים של נשים. המשך תכנית "יוזמות עסק" שתוקצבה בשלושה מיליון שקלים ומטרתה לתת ליווי וסיוע בכל שלבי הקמת העסק."

המועמדת יוליה מלינובסקי השיבה על השאלון מטעם מפלגת ישראל ביתנו, כלשונו ובמלואו:

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

אקדם

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)?

אתמוך, אך לא אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

אתמוך, אך לא אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

אתמוך, אך לא אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

לא אתמוך, אך לא אתנגד

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כן

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אפעל נגד קיומם של אירועים נפרדים

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

אתמוך, אך לא אקדם

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

אתמוך, אך לא אקדם

מפלגת רע"ם-בל"ד השיבה על השאלון כלשונו ובמלואו, פרט לשתי שאלות אשר נוגעות לייצוג נשים בממשלה, במקרה והמפלגה תהיה חברה בה. זאת, משום שהמפלגה אינה מעוניינת לשבת בממשלה כלל.

 

האם את/ה מתחייב/ת להבטחת ייצוג הולם של 50% נשים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת?

איני מרכיב/ה את הרשימה (במפלגה מתקיימים פריימריז, והשיריון קבוע בתקנון) 

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

אקדם

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כן

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אפעל נגד קיומם של אירועים נפרדים

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

אקדם

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

אקדם

יו"ר גשר אורלי לוי-אבקסיס השיבה על השאלון כלשונו ובמלואו.

 

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חקיקה שמטרתה להיאבק באלימות נגד נשים?

אקדם

האם תתחייב/י לקדם שינוי בטיפול של המערכות הממשלתיות בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וטיוב ההליך הפלילי בעניינן? (כגון נושא ההתיישנות/תיקון החוק למניעת הטרדה מינית/תיקון עבירות האינוס/הכשרת שופטים והקמת בתי משפט מתמחים בעבירות מין/הכשרת שוטרים/התאמת הליכי החקירה והתביעה למאפיינים הייחודיים לעבירות מין)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם חופשת לידה משמעותית לאבות (תקופה ייעודית, שלא על חשבון חופשת הלידה של האם)?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם קיצור של שבוע העבודה מתחת ל-40 שעות שבועיות?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם יום חינוך ארוך בבתי ספר היסודיים עד השעה 16:00?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לקדם מדיניות לצמצום תפוצת כלי הנשק במרחב האזרחי בישראל ולצמצום החזקת נשק בידי מאבטחים?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למניעת כל חקיקה שמרחיבה הפרדה מגדרית?

כן

בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. האם את/ה מתחייב/ת לפעול נגד קיומם של אירועים במימון ציבורי בהפרדה מגדרית או לגברים בלבד?

אפעל נגד קיומם של אירועים נפרדים

האם את/ה מתחייב/ת לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל?

אקדם

האם את/ה מתחייב/ת לפעול לשמירה על זכויות של נשים בגירושין? (הסרת מגבלות על ריבוי קצבאות, סיוע משפטי מוגבר, הוצאת הדיונים על רכוש בגירושין מבתי הדין הרבניים ועוד)

אקדם

האם תתחייב/י לקדם הקצאה של תקציבים עבור הוספת שעות לימוד בבתי הספר בנושא שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים?

אקדם

נגישות