שדולת הנשים ומרכז אדוה לחברי ועדת הכספים: ״אל תתנו לפגיעה הצפויה בקרנות הוותיקות לשמש טיעון להעלאה חטופה של גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים‎

שדולת הנשים ומרכז אדוה לחברי ועדת הכספים:

״אל תתנו לפגיעה הצפויה בקרנות הוותיקות לשמש טיעון להעלאה חטופה של גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים. כל העלאה של גיל הפרישה והזכאות לקצבה חייבת להיות מלווה בצעדים להגנה על נשים מוחלשות״

 

שדולת הנשים בישראל ומרכז אדוה פנו היום (ג׳, 4.6.19), במכתב דחוף לחברות וחברי ועדת הכספים הזמנית של הכנסת, לקראת דיון שמתקיים מחר בוועדה בנושא מצבן הכספי של קרנות הפנסיה הוותיקות עקב אי העלאת גיל הפרישה לנשים. במכתב קראו הארגונים לח״כים ״לפעול בכל הכלים המצויים ברשותכם כדי למנוע נקיטת צעדים חטופים להעלאת גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים, מבלי שיינקטו במקביל צעדים משלימים להגנה על נשים אשר צפויות להיפגע מהמהלך״.

 

הארגונים ציינו בפני הח״כים כי הכנסת הקודמת פוזרה בעיצומו של משא ומתן בין ועדת הכספים לבין משרד האוצר, שבמרכזו עומד מתווה שנוסח על ידי יו"ר הוועדה והתקבל בקרב כל חברי/ות הכנסת וכן בקרב ארגוני נשים רבים הפועלים בתחום. ״המתווה מאפשר את העלאת גיל הפרישה והזכאות לקצבת זקנה לנשים מ-62 ל-64, תוך יצירת רשת ביטחון משמעותית עבור הנשים שהפגיעה בהן תהיה חמורה במיוחד״, הבהירו בשדולת הנשים ובמרכז אדוה. ״על מנת למנוע את הפגיעה הצפויה בקרנות הפנסיה הוותיקות, ובשל ההסכמה הרחבה לה זכה מתווה ועדת הכספים, מן הראוי להעלותו בחזרה לשולחן הדיונים ולעגנו בחקיקה בהקדם האפשרי״. ללא עקרונות הבסיס המעוגנים במתווה שאושר, הבהירו הארגונים, ״כל העלאה של גיל הפרישה והזכאות לקצבת זקנה תגרור פגיעה קשה ובלתי סבירה בנשים״.

יצויין כי גם אימוצם המלא של עקרונות המתווה לא מספק מענה שלם לסוגיית המקצועות השוחקים, וכי בטווח הארוך אין מנוס מהדיון בסוגיה זו ומיצירת מנגנון זכאות דיפרנציאלי לקצבת זקנה תלוית הכנסה הלוקח בחשבון את מאפייני משלחי היד של נשים וגברים כאחד.

 

מצ״ב:

מכתב שדולת הנשים ומרכז אדוה לחברות וחברי ועדת הכספים של הכנסת.

דילוג לתוכן