מכתב ליו"ר הכנסת בדרישה כי במינוי הקרוב לתפקיד יועמ"ש הכנסת תמונה אישה. ייצוג הולם לנשים איננו המלצה. הוא חובה על פי דין. הוא חובה שנקבעה בדין כדי לייצר העדפה מתקנת ולהביא לשינוי מצב מעוות של היעדר ייצוג לנשים בכלל ובתפקידים בכירים בפרט.

למכתב המלא >>

נגישות