שאלות ותשובות- נשים ועבודה

אז אולי לפני החיוגים והמיילים תוכלי למצוא פה את התשובה לשאלתך. בעמוד זה ריכזנו את השאלות הנפוצות ביותר ואת התשובות להן. כמובן שאת מוזמנת לפנות לקו הפתוח במידה ולא קיבלת פה תשובה.

מטרת חוק עבודת נשים היא להגן על אישה במהלך ההיריון, חופשת הלידה ולאחר חזרתה מחופשת לידה. לאפשר לעובדת לחזור לעבודה ולהשתלב באותם תנאים בהם עבדה קודם לכן, ומבלי שיפגעו זכויותיה. במסגרת זאת על מעסיק להשיב עובדת לאותו סניף בו עבדה לפני שיצאה לחופשת הלידה.
במקרים מסוימים בהם נערך שינוי ארגוני אצל המעסיק אשר מחייב את שינוי מקום עבודתה של העובדת וניודה לסניף אחר לאחר חזרתה מחופשת לידה, יש לבדוק האם הדבר נעשה בתום לב, בהגינות ובמידתיות תוך ניסיון אמיתי לשלבה בחזרה במקום העבודה.

חוק פיצויי פיטורין קובע כי עובדת (או עובד), שמתפטרת מעבודתה לצורך טיפול בילד עד 9 חודשים מיום הלידה, ייחשבו כמפוטרים מבחינת מקום העבודה. כלומר עובדת או עובד שהתפטרו לצורך טיפול בילד יהיו זכאים לפיצויי פיטורין. בית הדין לעבודה קבע לא אחת, כי התפטרות לצורך טיפול בילד איננה בהכרח התמסרות מלאה לגידול הילדים אלא גם הפחתה של שעות העבודה, עבודה במרחק קרוב יותר למקום המגורים וכיוצא באלו, כך שמדובר בפרשנות מרחיבה יחסית של לשון החוק, וניתן להתפטר כדי לעבור לעבודה שתנאיה יותר נוחים, בתנאי שנתת הזדמנות למעסיק להתאים את תנאי העבודה. 

הפיצויים מחושבים על פי חוק, כמשכורת חודש אחד על כל שנת עבודה במקום העבודה. אם אין די ותק, כלומר אם עבדת פחות משנה במקום העבודה, לא תקבלי פיצויי פיטורין.

על העובד/ת להודיע למעסיק בכתב על ההתפטרות לצורך טיפול בילד ולתת הודעה מוקדמת כחוק. ההודעה המוקדמת צריכה להינתן לפני מועד 9 החודשים לאחר יום הלידה. כלומר, אם עבדת מעל שנה במקום העבודה, התאריך האחרון שבו את יכולה לתת הודעה מוקדמת על התפטרות לצורך טיפול בילד ולהיות זכאית לפיצויים, הוא 8 חודשים מיום הלידה (כך שהודעה מוקדמת של 30 יום מביאה להפסקת יחסי העבודה בפועל 9 חודשים מיום הלידה). 

הדבר הנכון ביותר הוא לבקש מהמעסיק/ה לעבוד במשמרות המתאימות להורים עובדים, ככל שיש כאלה במקום העבודה. אם אין משמרות כאלה, או שהמעסיק לא מוכן להתחייב למשמרות מסוימת, ובהנחה שלא חלפו יותר מ-9 חודשים מיום הלידה, העובד/ת רשאי/ת גם במצב זה להתפטר לצורך טיפול בילד. בכל מקרה, חשוב ליידע את המעסיק שזו סיבת ההתפטרות, שכן לא פעם יש מעסיקים שיעדיפו להתגמש מאשר לוותר על עובדת טובה ומתאימה.

כאמור, אם ההתפטרות היא אכן לצורך טיפול בילד ופעלת כדין – נתת הודעה מוקדמת בכתב – את אכן זכאית לפיצויי פיטורין. 

בתחום זה שורר לא מעט בלגאן. על פי החוק, עובדת שהתפטרה – גם אם לצורך טיפול בילד – לא זכאית לדמי אבטלה באופן מיידי, אלא צריכה להמתין 90 יום מיום ההתפטרות בפועל. עם זאת, פסיקה חשובה של בית הדין קבעה עוד בסוף שנות ה-90 כי עובדת שהתפטרה מכיוון ששעות העבודה היו ארוכות מדי אך היא מחפשת עבודה – תהיה זכאית לדמי אבטלה באופן מיידי.

פניות ציבור רבות שהגיעו לקו הפתוח של שדולת הנשים בישראל הביאו אותנו ליזום, יחד עם ח"כ מיכל רוזין, תיקון חקיקה בנושא בכנסת ה-19. הצעת החוק טרם עברה, אך בעקבותיה חידד הביטוח הלאומי את נהליו והבהיר באתר האינטרנט שלו באילו מקרים תקבל העובדת דמי אבטלה באופן מיידי, כאילו פוטרה. משכך, חשוב שכל יולדת שהתפטרה בשל אחת מהסיבות הבאות תציין אותה בתביעתה לדמי אבטלה, בצירוף אישור מהמעסיק:

 1. המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות, ואין אפשרות לקצר את שעות עבודתה על פי חוק עבודת נשים.

 2. המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד במשרה מפוצלת, גם יום אחד בשבוע.

 3. היולדת גרה במרחק 40 ק"מ ומעלה ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר יותר ממקום העבודה, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.

 בכל מקרה, כל עובדת שהתפטרה זכאית לקבל דמי אבטלה החל מ-90 ימים לאחר סיום יחסי עובד-מעביד. על פי נהלי שירות התעסוקה, גם אם אינך זכאית לדמי אבטלה בזמן תקופת ההמתנה (90 ימים) את רשאית להיעזר בשירות התעסוקה למציאת עבודה. 

הזכות להתפטר לצורך טיפול בילד ולקבל פיצויי פיטורין שמורה לעובדת עד תשעה חודשים מיום הלידה, גם אם חזרת לעבודה. עליך למסור למעסיק הודעה מוקדמת כחוק בכל מקרה.

גם אב יכול להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורין אם התפטר לצורך טיפול בילד, אך עליו לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

1. בת זוגו הועסקה כעובדת 6 חודשים רצופים לפני ההתפטרות

2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי עקב נכות או מחלה של בת הזוג

3. בת זוגו היא עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים קודם ללידה. 

החוק קובע כי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום, זכאית להעדר 40 שעות לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להריון, מבלי שאלו ינוכו משכרה. (אישה אשר עובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה פחות מ-4 שעות – זכאית להעדר 20 שעות מבלי שאלה ינוכו משכרה). גם היעדרות בשל בדיקת מי שפיר נכללת במסגרת זו. לכן מעסיק אינו יכול לנכות משכרה של עובדת שנעדרת מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר (כל עוד לא עברה את מכסת ה-40 שעות).  

 

על פי החוק אישה אשר עובדת משרה מלאה וחוזרת לעבודה בתום חופשת הלידה כדין זכאית לצאת במהלך 4 חודשים הבאים, שעה קודם ללא ניכוי משכרה. מאחר ול"שעת הנקה" זכאית עובדת אשר עובדת משרה מלאה, דהיינו, 43 שעות שבועיות, 8.5 שעות ביום, אישה אשר עובדת משרה חלקית לא תהיה זכאית לשעת הנקה.

על פי פסיקה חדשה של בית הדין האזורי (פס"ד אילנה ריידר), יש לראות ביום קבלת ההיתר את המועד שממנו ניתן לתת הודעה מוקדמת. לפיכך, זמן ההמתנה לקבלת היתר, אינו חופף את תקופת הודעה המוקדמת.

לשאלות נוספות בנושא אתן מוזמנות לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים למיילadv@iwn.org.il
או בטלפון: 03-6120000 

נגישות