בעקבות הפרסומים לפיהם מתוך שמונת המועמדים הסופיים לתפקיד היועמ״ש הוצגו שתי מועמדות נשים בלבד, פנינו בשנית לשר המשפטים גדון סער, ליו״ר ולחברי ועדת האיתור, והתרענו על הפרת החובה לייצוג הולם של נשים ולאיתור יזום של מועמדות בתהליך המינוי לתפקיד היועמ"ש.
למרות הצהרותיו של השר סער על מחויבותו לנושא ואמירתו כי העובדה שמעולם לא כיהנה בתפקיד אישה זה ״צורמת" לו, ולמרות הבטחתו לפעול בנושא – התוצאה המסתמנת היא, שוב, תת ייצוג מובהק ופגיעה משמעותית בסיכוי למינוי אישה לתפקיד בכיר ומשמעותי .

הצגת רשימת מועמדים ומועמדות כל כך בלתי שוויונית, שכוללת פי שלושה מועמדים גברים מנשים, מפרה באופן בוטה את החובה לפעול לייצוג הולם של נשים והאחריות לפעול אקטיבית לאיתור מועמדות ראויות מוטל על השר, על משרד המשפטים ועל הוועדה.

ייצוג הולם איננו המלצה! הוא חובה ציבורית, מוסרית ובעיקר – חובה חוקית על פי דין, שאי קיומה עלול לגרור לפסילה משפטית של המינוי.
אנו קוראות לשר, ליו״ר הוועדה, ולחבריה וחברותיה לפעול מיידית לתיקון המצב.

מכתב לועדת האיתור ולשר המשפטים בקשר למינוי היועמ"ש >>

נגישות