לי ירון פרסמה בסוף השבוע בהארץ את הנתון המטריד שמספר הנשים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו מתחילת משבר הקרונה גבוה בכ–28% ממספר הגברים שאיבדו את עבודתם. הנתונים האלה מצטרפים למגמה עולמית, שסוקרה בהרחבה בדו"ח החדש שלנו. ירון התייחסה לחששות שלנו, וציטטה את  מנכ"לית שדולת הנשים, מיכל גרא מרגליות, על כך שלמשבר עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת על תעסוקת נשים, מכיוון שנשים הן הראשונות להיות מפוטרות ועלולות להיות האחרונות לחזור לשוק העבודה. הדבר נובע, בין השאר, מהתפקיד שלהן כמטפלות עיקריות ברוב משקי הבית בישראל, ומסטריאוטיפים מגדריים והתייחסות לעבודת נשים כאל משרה שנייה שאינה חשובה כמו משרת "מפרנס" של גבר. אנחנו נמשיך לדחוף להחלטת ממשלה על תוכנית לאומית, כדי שתוצאות המשבר לא יובילו לפגיעה ארוכת שנים בתעסוקת נשים. 

לכתבה המלאה >>

נגישות