המאבק בהדרת נשים | דרישות מרכזיות

רקע: הדרת נשים ואפליה מגדרית הן התנהגויות אסורות בישראל כיוון שהן פוגעות בזכות לשוויון ומנוגדות לחוק. בעשור האחרון מתרבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית. אירועים ומרחבים ציבוריים אוסרים על כניסת נשים, או מחלקים את המרחב כך שנשים סגורות בתוך מרחבים משלהן, רק בגלל שהן נשים. החוק בישראל אוסר על הדרת נשים ועל הפרדה מגדרית, […]

צמצום אי השוויון המגדרי בשוק העבודה | המלצות מדיניות עיקריות

רקע: בשנים האחרונות, נושאים כמו אפליה בשכר, ריכוז נשים במשרות חלקיות ובמקצועות מעוטי שכר, ומדיניות לקידום איזון בית-עבודה, נמצאים על סדר יומן של מרבית המדינות המפותחות. גם ארגון ה-OECD הציב לאחרונה את מעמדן התעסוקתי של נשים בראש סדר היום, לא רק מתוך תפיסה מוסרית הדוגלת בשוויון, אלא בעקבות ההבנה כי תת-הניצול של כוח העבודה הנשי […]

המאבק באלימות כלפי נשים | דרישות מרכזיות

רקע: בשנת 2018 נרצחו 26 נשים בישראל על רקע מגדרי. בממוצע, נרצחת אישה בישראל בשל מגדרה כל 17 ימים. האלימות והרצח המגדרי חוצים מגזרים, גילים ואוכלוסיות: מניתוח שנערך בידי שדולת הנשים בישראל וארגון ״תזכור״ עולה כי מתוך 26 נשים שנרצחו בשנת 2018 שזהותן ידועה 11 היו מהחברה היהודית, 13 מהחברה הערבית ואחת הייתה מהקהילה האריתראית. […]

ייצוג שוויוני לנשים | דרישות מרכזיות

רקע: למעלה מ-50% מאוכלוסיית ישראל הן נשים, ולכן אך ראוי שמציאות זו תבוא לידי ביטוי גם בהרכבם של מוקדי קבלת ההחלטות השונים הקיימים במדינה. בנוסף, במציאות הנוכחית, חוויות החיים של נשים ושל גברים הן שונות. לכן, ייצוג מגדרי שוויוני במוקדי קבלת ההחלטות, בהנהלות הבכירות ובמרחב הציבורי והפוליטי בישראל, יוביל הכרה בצרכים, קולות וערכים שכיום נעדרים […]

חינוך מגדרי | הצעה לפעולה

רקע: למסגרות חינוכיות מכל סוג ובכל גיל ישנו תפקיד מכריע לא רק בהנחלת ידע אלא בהבניית תפיסותיהם של הילדים/ות והנערים/ות לגבי מקומם ותפקידם בחברה. בכל שלב משלבי החינוך יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושא המגדרי, הן בכדי למנוע הסללה עתידית של ילדים וילדות לתפקידים שונים, למקצועות שונים ולהזדמנויות שונות והן בכדי לדאוג שכל ילד וילדה […]

המטרה: 40 ח״כיות בכנסת ה-21

ארגוני הנשים, ושדולת הנשים בישראל בתוכם, פועלים לקראת הבחירות כדי להגביר את ייצוגן של נשים בכנסת בבחירות הקרובות ולקדם נושאים החשובים להן. באמצעות לחץ על המפלגות וחוגי בית, הם מבקשים לגבש כוח נשי שיעמוד לבסוף במוקד קבלת ההחלטות במדינה קארין ספינגולד, מעריב מהלך הכנסת הנוכחית נרשם שיא של כל הזמנים בייצוג נשים, 35, אבל עדיין […]

נגישות